Sjöis Historia

Gården Hylsåsen har varit i familjens ägo sedan 1909. Då var gården en vanlig gård med vanligt jordbruk för tiden. 1969 startade det första ridlägret på Sjöhästens ridläger. Sedan dess har det varje sommar bedrivits ridläger. Gården har formats och byggts upp för att skapa den bästa anläggningen för att kunna tillvara ta utsikten, sammanhållningen och för att få en fantastisk upplevelse under sitt läger. 2002 tog nästa generation i familjen Hultgren över gården och startade då Sjöstjärnans Ridläger. 

 

 

Sjöstjärnan drivs av familjen Hultgren på en unik plats nämligen Hylsåsens Gård som har varit i familjens ägo sedan 1909. Här har  bedrivits ridlägerversamhet sedan 1969 och kallades fram till 2002 för stall Sjöhästen. Detta skapar lång och gedigen erfarenhet från ridlägerverksamhet, vilket gett oss de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att kunna skapa ett ridläger som ger dig härliga upplevelser och minnen för livet.  

Vårt  engagemang ger dig trygghet. Vi finns alltid här för dig.

VÄLKOMMEN TILL SJÖSTJÄRNANS RIDLÄGER VI GER DIG HÄRLIGA MINNEN OCH DINA FÖRÄLDRAR TRYGGHET