I nuläget är det för tidigt att ge besked om Covid-19 kommer påverka sommarens verksamhet.

Vi hoppas givetvis att bokade läger skall kunna genomföras som planerat.
Vi följer utvecklingen mycket noga i samråd med berörda myndigheter.
Lägerdeltagare kommer givetvis att informeras inför sitt läger och kontaktade vid ev förändringar.
Känner ni oro eller har frågor får ni gärna kontakta oss.

// Sjöstjärnan