Corona/Covid-19 Information

I nuläget är det för tidigt att ge besked om Covid-19 kommer påverka sommarens verksamhet.

Vi hoppas givetvis att bokade läger skall kunna genomföras som planerat.
Vi följer utvecklingen mycket noga i samråd med berörda myndigheter.
Lägerdeltagare kommer givetvis att informeras inför sitt läger och kontaktade vid ev. förändringar.
Oavsett vad som händer kommer vi att försöka minimera skadan så mycket som möjligt för våra kunder. Men samtidigt se till att verksamheten inte faller pga. detta.
Känner ni oro eller har frågor får ni gärna kontakta oss.

// Sjöstjärnan