Boka Läger

Bokningen för sommaren 2019 är öppen

Vecka Datum Antal Dagar Pris Boka
Vecka 21190524-19052631950:-Boka
Vecka 22190529-19060253950:-Boka
Vecka 23 – Även mor & dotter läger190605-19060842950:-Fullbokat
Vecka 24190608-19061586950:-Boka
Vecka 25 – Midsommar190615-19062397950:-Fullbokat
Vecka 26190623-19062975950:-Fullbokat
Vecka 27190629-19070686950:-Fullbokat
Vecka 28190706-19071386950:-Fullbokat
Vecka 29190713-19072086950:-Fullbokat
Vecka 30190720-19072786950:-Fullbokat
Vecka 31190727-19080386950:-Fullbokat
Vecka 32190803-19081086950:-Fullbokat
Vecka 33190810-19081786950:-Fullbokat
Önskar Reservplats – Skriv vilka veckor under övr.0:-Boka

Information

* Specialkost går att få på samtliga läger till en extra kostnad (kontakta alltid oss)
* Maxvikt 65 kg, maxlängd 185 cm på alla läger. Detta på grund av att vi inte har viktbärande eller större hästar. (Maxvikten gäller ej egen häst)
* Egen ponny kan medtagas. (kontakta oss för mer information)
* Önska häst kan göras om du ridit hästen tidigare (skriv även när du red den). Annars är du varmt välkommen att skriva vilken typ av häst du önskar dig.
* Läs alltid igenom avtalet längst ner på denna sidan innan du skickar din bokning.
* Rökning och andra droger är naturligtvis inte tillåtet på Sjöstjärnan.

Villkor Bokning

Genom att boka så godkänner jag vilkoren:

Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad

Betalning
Samtidigt med din bokning skall anmälningsavgift 1950:- (3-4-5 dagars 950:-) inbetalas till Bg 5288-5373, ange deltagarens namn, lägervecka samt bokningsnummer. Bekräftelse på er bokning kommer inom ett par minuter via mail. Bekräftelse på din anmälningsavgift blivit betald skickas via mail inom några dagar när vi mottagit den. I denna finner du utrustningslista, vägbeskrivning och info om slutbetalning m.m.
Resterande lägeravgift ska betalas senast 20 dagar innan lägrets början. Efter vi mottagit resterande lägeravgift skickas via mejl en bekräftelse på detta.

Avbokning företagen av elev/målsman
1. Vid eventuell avbokning 3 månader före lägerstart, återbetalas föranmälningsavgiften till hälften. Återbetalning sker inom 14 dagar.

2. Avbeställes lägervistelse senare än ovan angivits, men före den 15 maj, är föranmälningsavgiften förverkad.
Sker avbokningen senare, förbinder jag mig att senast 14 dagar efter första lägerdagen enligt ovan, erlägga hälften av resterande lägeravgift.

3. Vid återbud mot läkarintyg som styrker förhinder att deltaga i läger under anmäld tid gäller:
– sker återbud mellan 15 mars och 15 maj återbetalas en tredjedel av föranmälningsavgiften
– sker åtebud senare debiteras ingen del av resterande lägeravgift.

4. Vid avbokning gäller dock, oberoende av tidpunkt, att jag äger rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller ålder, ridkunnighet e t c varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denne insänt ny anmälningsblankett försedd med elev/målsmans underskrift, till lägerarrangören.

Avbruten lägervistelse
1. Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs p g a sjukdom eller annan orsak – som arrangören ej kan hållas ansvarig för – återbetalas 20% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matpengar.

2. Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan lägerarrangör och elev/målsman vad gäller lägervistelsen och parterna ej kan enas skall parterna:
– försöka lösa tvisten omgående under det pågående lägret
– direkt vända sig till Allämänna Reklamationsnämnden – ARN. Dock är SRR tacksam för kopia på anmälan inskickad till ARN.

Arrangörens inställande av läger
Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören icke kan fullfölja sina åligganden – inställd verksamhet eller dylikt – återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar. 

Fotografering

Med denna anmälan godkänner du att du kan bli fotograferad under ditt ridläger. Skulle du motsätta dig detta meddelar du ditt ridläger via e-post. Bilderna kan användas av ridlägret i marknadsföringssyfte eller publiceras på ridlägets hemsida eller sociala platser.

Hantering av uppgifter lämnade i denna anmälan

De uppgifter som du lämnar i denna anmälan sparas i databasen fram till ridlägrets start + fyra månader, därefter raderas de. Din lämnade e-postadress kan sparas för att ridlägret ska kunna kontakta dig med information eller i marknadsföringssyfte. Vill du inte att dina uppgifter ska sparas, kontakta oss.

Observera!
Eventuell avbokning skall avbokningen vara skriftlig.